Isojakokartta 1700-luvun paikannimineen, Skradarla, Imboila, Pappila ja Kurkela

Isojakokartta 1700-luku, Diskarla, Kuttila, Hämäläinen, Kusjonpärä, Kanungi

Edellisten karttojen mobiiliversiot: Skradarla-Kurkela ja Kuusjoenperä-Kurkela.

Isojakokartta, koko Kuusjoki samassa

Skraadarlan eli nykyisen Raatalan kylän iso kartta v. 1879 (raskas tiedosto).

Kauhalaiset, Kauhan Rusthollin jako 1895

Haapasalo, kotisivu